Data Views

Total Plants: 32
  CSV  Excel  PDF

Previous12
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Ligusticum acutilobum
Menispermum dauricum ( Shan Dou Gen )
Nelumbo nucifera ( Han T'Ao , Ho Lien Hua , Ou Fen , Ho Yeh , Shih Lien Tzu , Ho , Lotus Bean , Chieh Fen , Hasu , Fo Tso Hsu , Lien I , Lien Ou , Mi , Kaya , I , Lotus,Blue , Ou , Lien Tzu , Lien Hua , Lien , Fu Ch'U , Lien Shih , Hsia , Lien Tzu Hsin , Hung Pai Lien Hua , Ti , Ch'Ieh )
Paeonia albiflora ( Chin Shao Yao , Shao Yao , Syakuyaku , Bai Shao )
Paeonia lactiflora ( Bai Shao )
Phellodendron amurense ( Hiroha-No-Kihada , Amur Cork Tree , Po Mu , Miyama-Kihada , Kihada , Oba-No-Kihada , T'An Huan , Huang Po )
Polystichum falcatum
Rheum officinale ( Medicinel Rhubarb , Da Huang , Kelembak , Cin Ravendi , Chiang Chun , Ta Huang , Huang Liang )
Salvia miltiorrhiza ( Dan Sen , Tan Shen , Wu Shen )
Scutellaria baicalensis ( Huang Qin , Baikal Skullcap )
Scutellaria barbata ( Ban Zhi Lian )
Sophora subprostrata ( Shan Dou Gen )