Data Views

Total Plants: 3
  CSV  Excel  PDF

Click on column headings to sort table by that column
Plant
Alternanthera sessilis ( Matean , Bayem keramah , Keremak , Keramah )
Aristolochia indica
Musa paradisiaca ( Banana , Horse Banana , Niu Ju Chiao , Banane Corne , Chiao Yu , Pan Chiao , Moz , Shui Chiao , Kan Chiao , Rulo , Figue , Plantain , Banane Grosse Botte , Ya Chiao , Chi Tzu Chiao , Platano , Bananeira De S Tome , Fo Shou Chiao , Cambur , Bananier , Tan P'Ing Chiao , Mei Jen Chiao )