Data Views

Total Plants: 5
  CSV  Excel  PDF

Click on column headings to sort table by that column
Plant
Gossypium hirsutum ( Pamu , Algodon Morado , Pamuk , Qoten , Loka )
Hemidesmus indicus ( Carivas )
Musa paradisiaca ( Banana , Mei Jen Chiao , Moz , Bananeira De S Tome , Horse Banana , Platano , Pan Chiao , Chi Tzu Chiao , Chiao Yu , Fo Shou Chiao , Niu Ju Chiao , Bananier , Figue , Plantain , Shui Chiao , Banane Grosse Botte , Banane Corne , Cambur , Rulo , Kan Chiao , Tan P'Ing Chiao , Ya Chiao )
Nelumbo nucifera ( Chieh Fen , Lien Ou , Fu Ch'U , Shih Lien Tzu , Ho , Mi , I , Lien Hua , Ti , Hsia , Lien I , Han T'Ao , Hasu , Lien , Lien Tzu , Ou , Ch'Ieh , Ho Lien Hua , Lien Shih , Hung Pai Lien Hua , Fo Tso Hsu , Ho Yeh , Lotus Bean , Kaya , Lien Tzu Hsin , Lotus,Blue , Ou Fen )
Plantago major ( Meloh kiloh , Sei Ohr Re , Ch'E Ch'Ien , Tarkuz , Daum sejumbok , Sangkubah , Sembung otot , Wegerlich , Oba-Ko , Lisan Al Hamal , Bazir Dam Bil , Buyuk Sinirliot , Ekur anjing (Dog tail) , Gechi Qulaghi , Sangka buwah , Suri pandak , Llanten , Sangkuwah , Otot ototan , Plantain , Llanten Mayor , Arnoglossa )