Data Views

Total Plants: 255
  CSV  Excel  PDF

12345678910..13Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Acacia catechu ( Acacie Au Cachou , Pegu Katechu , Katechu Akazie , Amaraja , Erh Ch'A , Hai Erh Ch'A , Kadaram , Khair , Wu Tieh Ni , Acacia Di Cachou , Katesu )
Acalypha wilkesiana
Aglaia odoratissima
Ailanthus altissima ( Ch'U , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Lisan At Tair , Niwa-Urusi , Gok Aghaji )
Alectra parasitica
Alisma plantago-aquatica ( Damasonium , Alisma )
Allium cepa ( Bawang , Zwibeln , Cebola , Pyaz , Onion,Red , Cebolla Macho , Z'Oignon , Bawang puteh , Basal , Tama-Negi , Hu Ts'Ung , Oignon , Soghan , Cebolla , Onion , Bawang merah , Sogan , Cabolla )
Allium odorum
Allium sativum ( Lai , Cropleek , Thum , Bawang Poetih , Garlic , Ajo , Ail , Sir , Rosina , Samersaq , Ail De Cuisine , Bawang puteh , Suan , Hsiao Suan , Sarimsak , Lasan )
Alpinia officinarum ( Galangal , Man Chiang , Kao Liang Chiang , Kucuk Galanga , Liang Chiang )
Ambrosia cumanensis
Andrographis paniculata ( Vizra Ufar , Bidara , Kariyat , Sadilata , Nain Chanvandi , Sambilata , Takila , Carmantina )
Aphelandra squarrosa
Arctium lappa ( Shu Nien , Arqityon , Waisar , Burdock , Burdock Blood , Bardana , Niu P'Ang Tzu , Wu Shih , Ta Li Tzu , Dulavratotu , Kuang Mu Hsiang , Lampazo Mayor , Gobo , Niu Ts'Ai , Kewe )
Arisaema triphyllum ( Indian Turnip , Arum , Indian Onion , Aronknolle )
Aristolochia chapmaniana
Artemisia annua ( Kuso-Ninzin , Ts'Ao Hao , Ch'Ou Hao , Huang Hua Hao )
Artemisia capillaris ( Yin Ch'En Chiu , Kawara-Yomogi , Shih Yin Ch'En , In Chen , Yin Ch'En , Yin Ch'En Hao )
Astragalus membranaceus ( Huang Qi )
Begonia sp