Data Views

Total Plants: 26
  CSV  Excel  PDF

12Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
Brassica rapa ( Yun T'Ai , Man Ching , Shalgham , Turnip , Abura-Na , Shelem , Wu Ching , Yu T'Sai )
Canarium album ( Lu Lan , Kan Lan , Ch'Ing Kuo )
Canarium pimela ( Wu Lan )
Chrysanthemum sinense ( Chu Hua Chiu , Chii Hua , Chu Hua )
Cinchona sp ( Cinchona , Chin Chi Lo , Quina )
Citrus grandis ( Pummelo , Pamplemousse , Hind Limon Agaci , Chadiquier , Toronja , Yu , Chadeque , Hu Kan , Chu Luan , Ch'Ou Ch'Eng , T'Iao )
Cucumis melo ( Melons , Kan Kua , Hsiang Kua , Blewek , Melon , Bluwak , Bataiaikh , T'Ien Kua Ti , Kua Tzu Jen , Acur , Qawoon , Shao Kua , Kalak , Yueh Kua , Gendura )
Cydonia oblonga ( Ayva Agaci , Haiwah , Sfarjal , Haiwa , Quince , Marumero , Membrillo , Mala Citonia , Wen Po )
Diospyros embryopteris ( Pei Shih , Ch'I Shih , Indian Persimmon )
Diospyros kaki ( Kasemek , Hung Shih , Pai Shih , Juan Tsao , Shih , Kaki )
Erianthus officinarum ( Sha T'Ang , Canne A Sucre , Cana De Azucar , Qamish Shaker , Tebu lanjong , Ikshu , Seker Kamisi , Molasses , Tebu gagak , Pai Sha T'Ang , Shih Mi , Kan Che , Sugarcane , Qasab As Sukker , Hung T'Ang )
Ginkgo biloba ( Icho , Pai Kuo , Yin Kuo , Ityo , Yin Hsing )
Glycine max ( Jen Shu , Ta Tou Huang Chuen , Tou Huang , Ta Tou , Tou Yu , Tou Fu , Chiang Yu , Chiang , Jung Shu , Soybean , Hei Tou , Shih Yu , Soya Fasulyasi , Shih Tou , Ta Tou Shih , Huang Tou , Shu )
Hovenia dulcis ( Mu Hsing , Mi Chih Kou , Chi Kou , Chih Tsao , Mu Mi , Chih Chu )
Imperata cylindrica ( Tigaya , Alalang , Kambengang , Mao Chen , Ilalang , Pai Mao , Lalang , Hilalang , Mao Ken , Bai Mao Gen , Mah Chow Kin , Alang-alang )
Lablab purpureus ( Pien Tou , Hyacinth Bean , E Mei Tou , Yen Li Tou )
Morus alba ( Hsun , Sang , Tuth , T'An , Mures , Sang Shen Chiu , Pai Sang , Tukki , Shan Sang , Lampoeng , Chin Sang , Sang Shen Kao , Besaran , I Sang , Ti Sang , Shen , Sang Shen Tzu , Tut , Ching Sang , Dut Agaci , Nu Sang , Lu Sang , Sang Ken Pai P'I , Mora , Kitaoe , Morera , Sang Pi , Tu , Ma-Guwa , Chi Sang )
Oenanthe stolonifera ( Shui Chin , K'U Chin , Ch'In Ts'Ai )
Pyrus chinensis ( Ming Cha , Ming Li , Mu Li )