Data Views

Total Plants: 429
  CSV  Excel  PDF

Previous1..13141516171819202122
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Zanthoxylum gilletii
Zanthoxylum hirtellum ( Pokok kuku lang (Hawk claw tre )
Zanthoxylum limonella
Zanthoxylum nitidum
Zanthoxylum oxyphyllum
Zingiber officinale ( Jahi , Kan Chiang , Sonth , Atuja , Kunyit terus , Ginger , Haliya hudang , T'Ang Chiang , Haliya bara , Chiang , Zencefil , Shoga , Gan Jiang , Jae , Gengibre , Haiti , Chiang Chiu , Lahja , Haliya , Sunthi , Chiang P'I , Sheng Chiang , Gingembre , Haliya padi , Djae , Gengibre Dulce )
Zingiber zerumbet ( Lampuyang kebo , Lampuyang gajah , Lampuyang kapoer , Lampuyang , Zerumbet Ginger , Lampuyang paek )
Ziziphus endlichii
Ziziphus spina-christi ( Paliurus , Sidr )