Data Views

Total Plants: 5
  CSV  Excel  PDF

Click on column headings to sort table by that column
Plant
Anemarrhena asphodelioides
Arctium lappa ( Niu Ts'Ai , Kuang Mu Hsiang , Niu P'Ang Tzu , Burdock Blood , Ta Li Tzu , Shu Nien , Dulavratotu , Kewe , Waisar , Bardana , Gobo , Wu Shih , Burdock , Lampazo Mayor , Arqityon )
Gynura sarmentosa
Luffa aegyptiaca ( Serviette Des Pauvres , Torchon , Leaf , Musu , T'Ien Ssu Kua , Man Kua , Liane Torchon , Ssu Kua , Lifka , Servilleta Del Pobre , Pu Kua , T'Ien Lo )
Scrophularia oldhami ( Gomanoha-Gusa , Hsuan Shen , Hei Shen , Yuan Shen , Yeh Chih Ma )