Data Views

Total Plants: 5
  CSV  Excel  PDF

Click on column headings to sort table by that column
Plant
Capsella bursa-pastoris ( Kees Al Rai'Y , Ti Mi Ts'Ai , Pan Y Quesillo , Shepherd'S Purse , Coban Cantasi , Nazuna , Chi Ts'Ai )
Cinnamomum aromaticum ( Chiao Chih Kuei , Kuei , An Pien Kuei , Hsiao Kuei , Liu Kuei )
Corydalis ternata
Leonurus heterophyllus
Nelumbo nucifera ( Lien Tzu Hsin , Ch'Ieh , Lien Ou , Han T'Ao , Lien Shih , Mi , Lien I , Lien Tzu , Lotus,Blue , Lotus Bean , Kaya , Ou Fen , Ho Lien Hua , Ho , Ti , Hung Pai Lien Hua , Ou , I , Fo Tso Hsu , Shih Lien Tzu , Chieh Fen , Ho Yeh , Hsia , Hasu , Lien Hua , Lien , Fu Ch'U )