Data Views

Total Plants: 28
  CSV  Excel  PDF

Previous12
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Psoralea corylifolia ( P'O Ku Chih , Cot Chu , Pha Cot Chi , Pu Ku Chih , Ku Tzu )
Rhus aromatica ( Fragrant Sumach , Kokulu Sumak Agaci )
Rosa laevigata ( Naniwa-Ibara , Chin Ying Tsu )
Rosa multiflora ( Ch'Iang Wei , No-Ibara , Fo Chien Hsiao , Ying Shih , Ch'Iang Mi )
Trichosanthes multiloba ( Kuo Lou , T'Ien Hua Fen , Kua Lou , Pai Yao , Qua Lau )
Vigna unguiculata ( Pois Inconnu , Chiang Tou )
Zanthoxylum piperitum ( Shu Chiao , Chiao Mu , Ch'Uan Chiao , Yama-Asakura-Zansho , Nan Chiao , Asakura-Zansho )
Zingiber nigrum