Data Views

Total Plants: 28
  CSV  Excel  PDF

12Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Alisma plantago ( Yu Sun , Yu , Tse Hsieh , Shui Hsieh , Cobandudugu , Mang Yu , Hsieh , Ku Hsieh , Chi Hsieh )
Cannabis sativa ( Ma Fen , Hint Keneviri , Huang Ma , Qunnab , Tchene , Bhang , Han Ma , Canamo Indio , Hemp , Mariguana , Ta Ma , Ma Jen Chiu , Kenevir , Bangue , Hemp,Indian , Canamo , Ganja , Huo Ma )
Catharanthus roseus ( Gezayir Benefshesi , Coneja , Fleur Des Meres , Dominica , Flor Boba , Rattanjot , Soldier'S Palm , Libertine , Mujer Vegana , Adorna Patio , Madagascar Periwinkle , Catalana , Cangrejera , Chawa Pshila , A'In Al Bazzun , Fleurs Des Roches , Periwinkle )
Clematis montana
Cornus officinalis ( Shan Chu Yu , Jou Tsao , Sanshu , Shu Suan Tsao )
Cuscuta chinensis
Dioscorea sativa ( Ch'Uan Pei Hsieh )
Dipsacus japonicus ( Hsu Tuan , Ch'Uan Hsu Tuan )
Eucommia ulmoides ( Mien Ya , Tu Chung , Mu Mien , Totyu )
Euryale ferox ( Ch'Ien Shih , Chi T'Ou )
Grifolia umbellata
Hocquartia manshuriensis
Lycopus lucidus ( Tse Lan , Siro-Ne )
Magnolia hypoleuca ( Chu Che , Fou Lan Lo Le , Hou P'O )
Monochasma savatieri ( Lu Jung Chiu )
Morinda officinalis
Paeonia albiflora ( Syakuyaku , Chin Shao Yao , Shao Yao , Bai Shao )
Panax ginseng ( Shen Ts'Ao , Ren Shen , Jen Shen , Otane-Ninzin , Jen Shen Chiu , Shen Lu )
Peucedanum japonicum ( Ganti , Fang K'Uei )
Plantago asiatica ( Oba-Ko )