Data Views

Total Plants: 28
  CSV  Excel  PDF

12Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Alisma plantago ( Ku Hsieh , Chi Hsieh , Mang Yu , Cobandudugu , Yu Sun , Hsieh , Yu , Tse Hsieh , Shui Hsieh )
Cannabis sativa ( Han Ma , Huang Ma , Hint Keneviri , Canamo , Hemp , Mariguana , Bhang , Hemp,Indian , Bangue , Canamo Indio , Qunnab , Ma Jen Chiu , Ma Fen , Ta Ma , Tchene , Ganja , Huo Ma , Kenevir )
Catharanthus roseus ( Gezayir Benefshesi , A'In Al Bazzun , Dominica , Coneja , Cangrejera , Catalana , Flor Boba , Mujer Vegana , Periwinkle , Soldier'S Palm , Rattanjot , Madagascar Periwinkle , Adorna Patio , Chawa Pshila , Fleur Des Meres , Libertine , Fleurs Des Roches )
Clematis montana
Cornus officinalis ( Sanshu , Shan Chu Yu , Jou Tsao , Shu Suan Tsao )
Cuscuta chinensis
Dioscorea sativa ( Ch'Uan Pei Hsieh )
Dipsacus japonicus ( Ch'Uan Hsu Tuan , Hsu Tuan )
Eucommia ulmoides ( Tu Chung , Mien Ya , Mu Mien , Totyu )
Euryale ferox ( Ch'Ien Shih , Chi T'Ou )
Grifolia umbellata
Hocquartia manshuriensis
Lycopus lucidus ( Tse Lan , Siro-Ne )
Magnolia hypoleuca ( Fou Lan Lo Le , Chu Che , Hou P'O )
Monochasma savatieri ( Lu Jung Chiu )
Morinda officinalis
Paeonia albiflora ( Bai Shao , Syakuyaku , Shao Yao , Chin Shao Yao )
Panax ginseng ( Ren Shen , Jen Shen , Otane-Ninzin , Jen Shen Chiu , Shen Ts'Ao , Shen Lu )
Peucedanum japonicum ( Ganti , Fang K'Uei )
Plantago asiatica ( Oba-Ko )