Data Views

Total Plants: 285
  CSV  Excel  PDF

Previous12345678910..15Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Erythrina crista-galli ( Eritrina )
Euphorbia neriifolia ( Sudusudu , Patuk , Forbion Otu , Sesudu , Sudha , Sudu Sudu )
Euphorbia tirucalli ( Kayu urip , Tulang-tulang , Mentulang , Paching tawa , Kayu patah tulang (Frac. wood) , Milkbush , Pencil Tree , Tikel balung )
Evodia lepta
Fatsia papyrifera ( T'Ung Ts'Ao , T'Ung T'O Mu )
Ficus asperifolia ( Sandpaper Tree , Epin )
Ficus glomerata ( Loh , Ara , Gular , Lowa )
Ficus stipulata ( Man T'Ou Lo , Ai Yu Tzu )
Forsythia suspensa ( Lan Hua , Lien Yao , Lien Ch'Iao , San Lien , Chu Ken , Han Lien Tzu , Lien , Lien Ts'Ao , Rengyo , Li Ch'Ang , I Ch'Iao )
Frangula alnus ( Alder Buckthorn , Barutagaci , Arraclan )
Funtumia elastica
Gentiana macrophylla
Gloriosa superba ( Dorng Dueng , Buch Nak Hindi , Turk'S Cap , Glory Lily , Superbe De Malabar , Kalihari , Ulatchandral , Malabarische Methonika , Kembang Djonggrang , Superba Del Malabar , Lirio De Malabar , Langalika )
Glycine max ( Jung Shu , Ta Tou Huang Chuen , Chiang , Soya Fasulyasi , Huang Tou , Tou Fu , Hei Tou , Tou Yu , Shih Tou , Tou Huang , Shu , Jen Shu , Chiang Yu , Soybean , Ta Tou , Shih Yu , Ta Tou Shih )
Glycyrrhiza uralensis ( Gan Cao )
Gynandropsis gynandra ( Bhoebhoewan , Bobowan , Maman , Mamang , Mahmah , Maman hantu )
Gynandropsis pentaphylla ( Pai Hua Ts'Ai , Yang Chio Ts'Ai , Pyasya )
Hamamelis japonica ( Mansaku , Omoto , Okera )
Hamamelis virginiana ( Amerika-Mansaku , Witch Hazel , Trilopo , Carpe , Virginische Toverhazelaar , Chin Lu Mei , Virginischer Zauberstrauch , Hamamelis , Pistachier Noir )
Hemerocallis fulva ( Chin Chen Ts'Ai , Hsuan , Lu Ts'Ung , I Nan , Wang Yu , Sina-Kanzo , Yabu-Kanzo , Hsuan Ts'Ao , Huang Hua Ts'Ai )