Data Views

Total Plants: 8
  CSV  Excel  PDF

Click on column headings to sort table by that column
Plant
Bombax ceiba
Fagopyrum esculentum ( T'Ien Ch'Iao , Wu Mai , Hua Ch'Iao , Ch'Iao Mai , Qamh Al Baqar )
Geum dryadoides ( She Han , She Hsien , Lung Hsien )
Glycine max ( Soya Fasulyasi , Shih Tou , Chiang , Hei Tou , Tou Yu , Chiang Yu , Jen Shu , Tou Huang , Huang Tou , Soybean , Ta Tou , Ta Tou Huang Chuen , Shih Yu , Ta Tou Shih , Jung Shu , Shu , Tou Fu )
Moringa oleifera ( Olivier , Benzolivier , Ben Aile , Ubat bedat , Horseradish Tree , Graines Ben , Sahinjan , Ben Ghianda , Cigru , Remunggai , Sajina , Benboom , Sigru , Maroengga , Moroengei , Babano Del Arbol , Kelor , Ben , Palo De Aceite , Benz'Olive , Merunggai , Ban Sajna , Ramunggai , Pois Coolie , Moringa Tree )
Morus alba ( Sang Shen Chiu , Sang Shen Kao , Sang , Tu , Mures , Pai Sang , Tukki , Chin Sang , Dut Agaci , Lu Sang , Tuth , Kitaoe , Mora , Chi Sang , Hsun , Sang Ken Pai P'I , Ching Sang , Sang Pi , Lampoeng , Ma-Guwa , Besaran , I Sang , Shen , Ti Sang , Tut , T'An , Morera , Nu Sang , Sang Shen Tzu , Shan Sang )
Musa paradisiaca ( Chi Tzu Chiao , Bananier , Plantain , Tan P'Ing Chiao , Rulo , Banana , Figue , Banane Corne , Banane Grosse Botte , Horse Banana , Moz , Niu Ju Chiao , Pan Chiao , Cambur , Kan Chiao , Mei Jen Chiao , Platano , Bananeira De S Tome , Fo Shou Chiao , Shui Chiao , Ya Chiao , Chiao Yu )
Nicotiana tabacum ( Yen Ken , Tabac , Tan Pa Ku , Yen Ts'Ao , Tabaco , Toubac , Tabac Mannoque , Nicoziana , Tutun , Tanigh , Herbe A La Reine , Tobacco , Yu Ts'Ao , Jen Ts'Ao , Tabigh )