Data Views

Total Plants: 98
  CSV  Excel  PDF

Previous12345
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Saraca asoca
Scoparia dulcis ( Mastuerzo , Bunyiga , Cancharagua , Cha padang (Opening tea) , Pokok delis , Teh makao (Macao tea) , Pokok kelambu (Gray plant) , Ginje jepun , Balai Doux , Ginje menir )
Smilax china ( T'Ieh Ling Chio , Sarsaparilla , Gadong china (China gadon) , Pa Ch'Ia , Chinawurzel , Wang Kua Ts'Ao , Zarzaparilla , Smilace , China Root , Kinawortel , Chin Kang Ken , Akar restong (Sore-nose med.) , Ba Qia , Squine , Ubat raja (Royal medicine) , China , Chinaroot , Gadong saberang (Exotic gadong , Saru-Tori-Ibara )
Sophora japonica ( Huai Chih Chiu , Huai )
Streblus asper ( Serut , Peleh )
Symplocos racemosa ( Lodhra )
Thuja orientalis ( Po , Po Tzu , Po Yeh Chiu , Po Hsiang Sui , Po Tzu Jen , Po Shih , Pien Po , Nioi-Hiba )
Thunbergia laurifolia ( Akar ketuau , Daun patut tuau (Babbler's bil , Rumput melian , Akar tuau (Babbler's vine) )
Trichomanes japonicum ( Shih Fa , Wu Chiu , Kuei Li , Shih T'Ai , Shih I )
Triticum aestivum ( Trigo , Wheat , Mien , Pai Mien , Bugday , Mai Fu , Hsiao Mai , Mai Fu Tzu , Mo Mo , Man Tou , Cheng Ping , Lai , Mien Chin , Mai Ch'Ao , Hui Mien , Frumint , Ka Shih Tso , Mien Fen , Fou Mai )
Urtica dioica ( Ortiga Mayor , Gerrais , Isirgan , Bigstring Nettle , Kazink , Nettle,Common , Nabat Al Nar , Stinging Nettle )
Viburnum cotinifolium
Vinca minor ( Vincapervinca , Cezayirmeneksesi , Common Periwinkle )
Vitis serianaefolia ( Pai Lien , Mao Erh Luan , Pai Ken )
Wedelia chinensis
Woodfordia fruticosa ( Seduwayah )
Zea mays ( Jagong , Yu Kao Liang , Ble De Turquie , Mais Vert , Maiz , Jagung , Corn , Mais , Yu Shu Shu , Thurah Safrah , Misir , Dari , Ganma Sham )
Ziziphus rugosa