Data Views

Total Plants: 50
  CSV  Excel  PDF

Previous123
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Schleichera oleosa
Securinega leucopyrus
Securinega virosa
Senecio sp ( Groundsel )
Spilanthes acmella ( Sarunen , Kibana-Oranda-Senniti , Gatang , Legetan , Para Cress , Gletang , Pokok getang )
Tagetes minuta ( Chinchilla , Dwarf Marigold )
Tetragonia tetragonioides
Tournefortia hirsutissima ( Chique-Chique , Liane Chiques , Nigua , Nigua Peluda )
Tripterygium wilfordii ( Chekiang )
Zanthoxylum nitidum