Plant
Abrus cantoniensis (Ji Gu Cao)
Actinidia chinensis (Teng Li Gen)
Ardisia japonica (Ping Di Mu)
Basella alba (Yu Ts'Ai; T'Eng K'Uei; Chung K'Uei; Tian Kui Zi; L.; Lo K'Uei)
Cordyline fruticosa (Jenjuang; Jejuang; Lenjuang; Andong; Tunjung; Daoen nagasi; Daun juang-juang; Laklak; Senjuang; Tie Shu Ye)
Cycas revoluta (Sotetu; Wan Sui Tsao; Ch'Ien Nien Tsao; Wu Lou Tzu; Tie Shu Ye; Penawar djambe)
Galium aparine (Gia Mara; Amor De Hortelano; Kaz Yogurtotu; Zhu Yang Yang; Hedge Clivers; Cleever; Hashishat Al Af'A; Cleavers; Grateron; Cleavers Goosegrass)
Hedyotis diffusa (Bai Hua She She Cao)
Hydrocotyle sibthorpioides (Pegaga embun (Dew pegaga); Tian Hu Sui; Tikim; Ulam gunong)
Imperata cylindrica (Mao Ken; Hilalang; Bai Mao Gen; Lalang; Kambengang; Mah Chow Kin; Alalang; Ilalang; Alang-alang; Tigaya; Pai Mao; Mao Chen)
Lobelia chinensis (Ban Bian Lian)
Mahonia fortunei (Shi Da Gong Lao)
Mahonia healei (Shi Da Gong Lao)
Mahonia japonica (Shi Da Gong Lao)
Polygala telephioides (Xiao Jin Bu Huan)
Polygonum lapathifolium (Shui Hong Hua Zi; Mao Liao)
Polygonum orientale (Oke-Tade; Shui Hung Hua Zi; Hung Ts'Ao)
Pteris multifida (Feng Wei Cao)
Semiaquilegia adoxoides (Tian Kui Zi; Tien Kui Zi)
Solanum lyratum (Bai Ying; Hiyodori-Shogo)
Solanum nigrum (Inu-Hozuki; Manman Lanman; L'Homme; T'Ien P'Ao Ts'Ao; Lanman Noir; Terong meranti; Morelle Noir; Black Nightshade; Alaman; Lanment; Morelle Noire; Solatro Nero; Gurkamai; Yerba Mora; Ituzumu; Morete; Hierba Mora; E'Nab Adh Dhib; T'Ien Ch'Ieh Tzu; Enab Ez Zhib; Nightshade,Black; Lao Ya Yen Ching Ts'Ao; Ranti; Lanman; Long Kui; Lung K'Uei; E'Nab Ath Tha'Lab)