Plant
Betula alba (Bouleau; Qush Aghaji; Husagaci; Hua Mu; Qayin Aghaji; Shajarat Al Talmul)
Bidens tripartita (Lang Pa Ts'Ao; Tel Maiy; Qinnab Maiy; Water Agrimony; Sukeneviri)
Cannabis sativa (Hemp; Canamo; Tchene; Ma Jen Chiu; Huang Ma; Hint Keneviri; Ganja; Hemp,Indian; Kenevir; Qunnab; Ma Fen; Bhang; Canamo Indio; Han Ma; Bangue; Huo Ma; Mariguana; Ta Ma)
Cocos nucifera (Coqueiro; Kelapa; Nyor; Palma De Coco; Mata De Coco; Cocotero; Hsu Yu; Kelambir; Drakht I Badinja; Cocoyeur; Kerambir; Coco; Yueh Wang T'Ou; Yeh Tzu; Noix De Coco; Jeho; Cocoye; Cocotier; Kechambil; Yeh Chung Chiu; Kerambil; Kalapa; Nyiur; Niyu; Ipai)
Davallia tenuifolia (Shih Ma Tsung; Kwei Li; Shih T'Ai; Shih Hsu; Wu Chiu; Shih Hua; Shih I)
Hibiscus rosa-sinensis (Feuilles Choublak; Ch'Ih Chin; Fu Sang; Rose Of China; Gumamela; Khatmah Siniyah; China Rose; Cin Gulu; Jih Chi; Cayena; Ru Sang; Bussoge; Shoe-Black; Woro-wari; Chu Chin; Bunga raya (Big flower))
Juglans regia (Hu T'Ao; Guz; Ceviz Agaci; Jawiz; Hei T'Ao; Hu Tao; Qoz; Joz; Ch'Iang T'Ao; Nogal)
Juglans sieboldiana (Shan Hu T'Ao)
Ligustrum lucidum (Nu Chen P'I Chiu; To-Nezumi-Moti; Nu Chen)
Marsdenia tinctoria (Aka sanum; Tarum hutan; Akar tarum (Climbing indigo); Aka taman)
Morus alba (Tu; Shen; Besaran; Sang Shen Chiu; I Sang; Hsun; T'An; Mora; Shan Sang; Sang Shen Tzu; Kitaoe; Pai Sang; Sang; Tut; Mures; Ti Sang; Ma-Guwa; Chi Sang; Chin Sang; Sang Shen Kao; Morera; Sang Ken Pai P'I; Tuth; Lampoeng; Dut Agaci; Nu Sang; Lu Sang; Ching Sang; Sang Pi; Tukki)
Nardostachys jatamansi (Mansi; K'U Mi Ch'E; Kan Sung Hsiang; Jatamansi; Nard; Hint Sumbulu)
Nelumbo nucifera (Lien Tzu Hsin; Lien Shih; Shih Lien Tzu; Hasu; Fu Ch'U; Han T'Ao; Lien Hua; Ti; Lien Ou; Ho Yeh; Hsia; Lien I; Ou; Hung Pai Lien Hua; Ho Lien Hua; Lien; Ho; Kaya; I; Lotus Bean; Chieh Fen; Ou Fen; Ch'Ieh; Lien Tzu; Fo Tso Hsu; Mi; Lotus,Blue)
Pachycereus marginatus
Paris quadrifolia (Tilki Uzumu; Oneberry; Herb Paris; Einbeere; Wang Sun; Uva De Raposa)
Paulownia imperialis (Huang T'Ung; P'Ao T'Ung; Pai T'Ung; I T'Ung; Jung T'Ung; T'Ung)
Polygonum multiflorum (She Chien Ts'Ao; Ho Shou Wu; Ho Chou Wu; Turu-Dokudami)
Pyrus chinensis (Ming Li; Mu Li; Ming Cha)
Saussurea auriculata (Costus; Kuang Mu Hsiang)
Saussurea lappa (Kust; Mu Xiang; Patchak; Kushta; Costus; Quang Mu Xiang)
Sesamum indicum (Lenga; Jojoli; Susam; Sesame; Jijiri; Simsim; Ooli; Ajonjoli; Tila; Kunji; Bijan; Hei Yu Ma; Hu Ma; Haholi; Ma K'U Ping; Kundij; Ch'Ing Jang; Jungeoline; Hoholi; Pai Yu Ma; Wijen; Goma)
Sophora mollis
Spondias amara (Yu Kan Tzu; An Mo Le; An Mo Lo Chia Kuo)
Sterculia platanifolia (Wu T'Ung; Wu Tung Chiu)
Stillingia sebifera (Wu Chiu)
Syzygium aromaticum (Cloves; Chi She Hsiang; Ting Hsiang; Girofle; Clove; Karanfil; Ting Tzu Hsiang; Mu Ting Hsiang)
Trigonella foenum-graecum (Kelabat; Hu Lu Pa; Helba; Fenugreek; Alholva; K'U Tou; Koroha; Foenum Graecum; Chinagreye; Shimli; Boyotu; Halva)
Verbascum thapsus (Pano; Mullein; Sigirkuyrugu; Gordolobo; Bonhomme; Borraja; Flannel Mullein; Molene)
Vitis flexuosa (Ch'Ang Ch'Un T'Eng; Ch'Ien Sui Lei)
Wedelia chinensis