Plant
Betula alba (Qayin Aghaji; Hua Mu; Bouleau; Qush Aghaji; Shajarat Al Talmul; Husagaci)
Bidens tripartita (Lang Pa Ts'Ao; Tel Maiy; Sukeneviri; Water Agrimony; Qinnab Maiy)
Cannabis sativa (Hint Keneviri; Ta Ma; Han Ma; Ma Jen Chiu; Hemp; Ma Fen; Bangue; Qunnab; Canamo; Kenevir; Mariguana; Huo Ma; Hemp,Indian; Ganja; Tchene; Bhang; Huang Ma; Canamo Indio)
Cocos nucifera (Mata De Coco; Drakht I Badinja; Nyiur; Coco; Palma De Coco; Kerambil; Kerambir; Yeh Chung Chiu; Cocoye; Jeho; Noix De Coco; Kelambir; Nyor; Coqueiro; Cocoyeur; Ipai; Niyu; Yueh Wang T'Ou; Yeh Tzu; Kelapa; Kalapa; Cocotier; Hsu Yu; Kechambil; Cocotero)
Davallia tenuifolia (Kwei Li; Shih T'Ai; Wu Chiu; Shih Hua; Shih Ma Tsung; Shih Hsu; Shih I)
Hibiscus rosa-sinensis (Feuilles Choublak; Bussoge; Khatmah Siniyah; Shoe-Black; Rose Of China; Ch'Ih Chin; Bunga raya (Big flower); Jih Chi; Chu Chin; Cayena; Woro-wari; Ru Sang; China Rose; Fu Sang; Cin Gulu; Gumamela)
Juglans regia (Ch'Iang T'Ao; Joz; Qoz; Hei T'Ao; Guz; Ceviz Agaci; Hu Tao; Nogal; Hu T'Ao; Jawiz)
Juglans sieboldiana (Shan Hu T'Ao)
Ligustrum lucidum (Nu Chen P'I Chiu; To-Nezumi-Moti; Nu Chen)
Marsdenia tinctoria (Aka sanum; Tarum hutan; Aka taman; Akar tarum (Climbing indigo))
Morus alba (Lu Sang; Ma-Guwa; Chin Sang; Shan Sang; Lampoeng; Chi Sang; Dut Agaci; Mures; Sang Ken Pai P'I; Sang Shen Kao; Tu; Tuth; Kitaoe; Pai Sang; Hsun; Ching Sang; Sang Shen Chiu; Besaran; Mora; Sang Pi; I Sang; Tut; Ti Sang; T'An; Sang Shen Tzu; Sang; Tukki; Nu Sang; Morera; Shen)
Nardostachys jatamansi (Hint Sumbulu; Kan Sung Hsiang; K'U Mi Ch'E; Jatamansi; Mansi; Nard)
Nelumbo nucifera (Fo Tso Hsu; Hsia; Lien Tzu Hsin; Lien Hua; Hung Pai Lien Hua; Kaya; Fu Ch'U; Chieh Fen; Hasu; Lotus,Blue; Ch'Ieh; Ho Yeh; Ou; Lien Shih; Shih Lien Tzu; Ho Lien Hua; Lotus Bean; Lien; Ti; Lien Ou; I; Lien I; Han T'Ao; Lien Tzu; Mi; Ou Fen; Ho)
Pachycereus marginatus
Paris quadrifolia (Uva De Raposa; Einbeere; Tilki Uzumu; Wang Sun; Herb Paris; Oneberry)
Paulownia imperialis (T'Ung; Jung T'Ung; Pai T'Ung; I T'Ung; Huang T'Ung; P'Ao T'Ung)
Polygonum multiflorum (Ho Shou Wu; Ho Chou Wu; Turu-Dokudami; She Chien Ts'Ao)
Pyrus chinensis (Ming Li; Mu Li; Ming Cha)
Saussurea auriculata (Costus; Kuang Mu Hsiang)
Saussurea lappa (Kushta; Quang Mu Xiang; Mu Xiang; Kust; Costus; Patchak)
Sesamum indicum (Bijan; Kunji; Hei Yu Ma; Jojoli; Sesame; Jijiri; Ooli; Goma; Kundij; Jungeoline; Ch'Ing Jang; Tila; Simsim; Pai Yu Ma; Lenga; Susam; Haholi; Hu Ma; Hoholi; Ajonjoli; Wijen; Ma K'U Ping)
Sophora mollis
Spondias amara (Yu Kan Tzu; An Mo Le; An Mo Lo Chia Kuo)
Sterculia platanifolia (Wu Tung Chiu; Wu T'Ung)
Stillingia sebifera (Wu Chiu)
Syzygium aromaticum (Ting Hsiang; Karanfil; Clove; Mu Ting Hsiang; Chi She Hsiang; Cloves; Ting Tzu Hsiang; Girofle)
Trigonella foenum-graecum (Chinagreye; Foenum Graecum; Boyotu; Hu Lu Pa; Koroha; Shimli; Halva; Helba; Kelabat; Alholva; K'U Tou; Fenugreek)
Verbascum thapsus (Sigirkuyrugu; Gordolobo; Bonhomme; Pano; Molene; Mullein; Flannel Mullein; Borraja)
Vitis flexuosa (Ch'Ien Sui Lei; Ch'Ang Ch'Un T'Eng)
Wedelia chinensis