Plant
Betula alba (Shajarat Al Talmul; Hua Mu; Bouleau; Qush Aghaji; Qayin Aghaji; Husagaci)
Bidens tripartita (Water Agrimony; Tel Maiy; Sukeneviri; Lang Pa Ts'Ao; Qinnab Maiy)
Cannabis sativa (Canamo Indio; Ganja; Bhang; Qunnab; Mariguana; Canamo; Hemp,Indian; Kenevir; Huang Ma; Han Ma; Huo Ma; Ma Fen; Hemp; Bangue; Ma Jen Chiu; Hint Keneviri; Tchene; Ta Ma)
Cocos nucifera (Drakht I Badinja; Palma De Coco; Cocotier; Kechambil; Mata De Coco; Coqueiro; Ipai; Noix De Coco; Cocoyeur; Niyu; Cocotero; Kerambir; Nyiur; Kalapa; Coco; Jeho; Yueh Wang T'Ou; Kelambir; Hsu Yu; Nyor; Kerambil; Yeh Chung Chiu; Yeh Tzu; Cocoye; Kelapa)
Davallia tenuifolia (Kwei Li; Shih Hua; Shih T'Ai; Shih I; Wu Chiu; Shih Ma Tsung; Shih Hsu)
Hibiscus rosa-sinensis (Cayena; Jih Chi; Gumamela; Feuilles Choublak; Bussoge; Ru Sang; Chu Chin; Rose Of China; Shoe-Black; China Rose; Khatmah Siniyah; Bunga raya (Big flower); Woro-wari; Fu Sang; Cin Gulu; Ch'Ih Chin)
Juglans regia (Ceviz Agaci; Hu T'Ao; Hu Tao; Ch'Iang T'Ao; Qoz; Hei T'Ao; Guz; Nogal; Jawiz; Joz)
Juglans sieboldiana (Shan Hu T'Ao)
Ligustrum lucidum (Nu Chen P'I Chiu; Nu Chen; To-Nezumi-Moti)
Marsdenia tinctoria (Aka sanum; Akar tarum (Climbing indigo); Aka taman; Tarum hutan)
Morus alba (Pai Sang; Tukki; Sang Ken Pai P'I; T'An; Chi Sang; Sang Pi; Kitaoe; Ti Sang; Tu; Chin Sang; Sang Shen Kao; Lampoeng; Mures; Sang; I Sang; Nu Sang; Lu Sang; Mora; Sang Shen Tzu; Ma-Guwa; Ching Sang; Tut; Sang Shen Chiu; Shen; Hsun; Morera; Tuth; Dut Agaci; Besaran; Shan Sang)
Nardostachys jatamansi (K'U Mi Ch'E; Nard; Mansi; Jatamansi; Hint Sumbulu; Kan Sung Hsiang)
Nelumbo nucifera (I; Ou; Han T'Ao; Lotus,Blue; Shih Lien Tzu; Lien I; Lien Tzu; Hung Pai Lien Hua; Fo Tso Hsu; Lien Hua; Kaya; Lotus Bean; Mi; Hasu; Lien Tzu Hsin; Fu Ch'U; Lien; Hsia; Chieh Fen; Ho; Ho Lien Hua; Lien Shih; Ho Yeh; Ti; Ch'Ieh; Lien Ou; Ou Fen)
Pachycereus marginatus
Paris quadrifolia (Uva De Raposa; Wang Sun; Herb Paris; Oneberry; Tilki Uzumu; Einbeere)
Paulownia imperialis (T'Ung; Pai T'Ung; Huang T'Ung; I T'Ung; Jung T'Ung; P'Ao T'Ung)
Polygonum multiflorum (Ho Shou Wu; Turu-Dokudami; Ho Chou Wu; She Chien Ts'Ao)
Pyrus chinensis (Ming Li; Mu Li; Ming Cha)
Saussurea auriculata (Kuang Mu Hsiang; Costus)
Saussurea lappa (Kushta; Kust; Costus; Mu Xiang; Patchak; Quang Mu Xiang)
Sesamum indicum (Jijiri; Wijen; Goma; Simsim; Lenga; Jungeoline; Pai Yu Ma; Ch'Ing Jang; Ajonjoli; Hoholi; Hei Yu Ma; Bijan; Kundij; Haholi; Ma K'U Ping; Sesame; Tila; Hu Ma; Kunji; Susam; Jojoli; Ooli)
Sophora mollis
Spondias amara (Yu Kan Tzu; An Mo Lo Chia Kuo; An Mo Le)
Sterculia platanifolia (Wu T'Ung; Wu Tung Chiu)
Stillingia sebifera (Wu Chiu)
Syzygium aromaticum (Girofle; Cloves; Clove; Ting Hsiang; Ting Tzu Hsiang; Chi She Hsiang; Karanfil; Mu Ting Hsiang)
Trigonella foenum-graecum (Alholva; Foenum Graecum; Boyotu; Fenugreek; Halva; K'U Tou; Koroha; Shimli; Helba; Hu Lu Pa; Kelabat; Chinagreye)
Verbascum thapsus (Pano; Mullein; Flannel Mullein; Bonhomme; Gordolobo; Sigirkuyrugu; Molene; Borraja)
Vitis flexuosa (Ch'Ien Sui Lei; Ch'Ang Ch'Un T'Eng)
Wedelia chinensis