Plant
Acanthopanax spinosum (Wu Chia; Wu Chia P'I Chiu; Wu Chia P'I)
Alpinia officinarum (Kucuk Galanga; Man Chiang; Kao Liang Chiang; Galangal; Liang Chiang)
Aquilaria agallocha (Chen Xiang; Aguru; Chan Hsiang; Lignum Aloes; Ma T'I Hsiang; Chi Ku Hsiang; Huang Shu Hsiang; Ch'En Hsiang; Ch'Ing Kuei Hsiang)
Brassica integrifolia
Brickellia veronicaefolia
Canscora diffusa
Cedrela mexicana
Correa alba
Corydalis ambigua (Yen Hu So; Hsuan Hu So; Ezo-Engosaku)
Cyperus rotundus (Musta; Souchet; Hsiang Fu Tzu; Hsiang Fu; Mota; So Ts'Ao; So Ken Chiu; Topalak; Mutha; Woeta; Hama-Suge; Muskezamin; Mustaka; Roekoet teki; Teki; Tage-tage; Boeai)
Dryobalanops aromatica (Kapurun; Mei Hua P'Ien; Pokok kapur burus (Baru campho; Su Nao; Ts'Ang Lung Nao; Chin Chiao Nao; Camphora; Ping P'Ien; Mi Nao; Dryobalanops; P'O Lu Hsiang; Bing Pian; Ni Ping P'Ien; Ch'Ing Ping P'Ien; Kapur)
Elettaria cardamomum (Cardamom; Ts'Ao Kuo; Tou K'Ou; Kakule; Pai Tou K'Ou; Krako)
Euphorbia tirucalli (Tulang-tulang; Mentulang; Milkbush; Kayu patah tulang (Frac. wood); Paching tawa; Tikel balung; Kayu urip; Pencil Tree)
Foeniculum vulgare (Hsiao Hui Hsiang; Uikyo; Tzu Mo; Ama-Uikyo; Shih Lo; Anis Vert; Shbint; Raziyane; Finocchio Forte; Adas londa; Hinojo; Adas pedas; Kaneer Razbana; Shamar; Comino; La Nuit; Anis; Tzu Mu Lo; Hui Hsiang Chiu; Karasu-Uikyo; Adas landi; Fennel; Rezene; L'Anis)
Hyoscyamus niger (Hiyosu; Henbane; Sukran; Hunabra-So; Giusguiamo; Jusquiame; Henbane,Black; Black Henbane; Banj Barry; Banotu; Altercum)
Leucosyke capitellata
Litchi chinensis (Quenepe Chinois; Li Chih Ho; Li Chih; Litchi; Reisi; Li Chi Tzu)
Parthenium hysterophorus (Feuilles Bouton; Parthene Multifide; Yerba Amarga; Absynthe Batarde; Friega Platos; Escobita Amarga; Escoba De Puerco; Balai Amer; Escoba Amarga; Baille Lame; Absinthe Marron)
Piper longum (Uzun Biber; Pi Po; Pepper,Long; Pi P'O Mu; Long Pepper)
Piper retrofractum (Lada panjang (Long pepper); Chabe alas; Javanese Long Pepper; Chabai jawa (Java long pepper); Chabe sula; Vahl; Chabean; Longpepper,Java)
Salvia miltiorrhiza (Tan Shen; Wu Shen; Dan Sen)
Santalum album (White Santal; Chandana; T'An Hsiang; Beyaz Santal; Laki-laki; Pai Chai T'An; White Sandalwood; Chendana; Chandani; Chen T'An; White Sandal; Ai nitoe; Haoe meni; Chan T'An; Sandelhout)
Tamarix articulata (Tamarisk)