Plant
Acanthopanax spinosum (Wu Chia P'I Chiu; Wu Chia; Wu Chia P'I)
Alpinia officinarum (Galangal; Kucuk Galanga; Liang Chiang; Man Chiang; Kao Liang Chiang)
Aquilaria agallocha (Ch'En Hsiang; Ma T'I Hsiang; Chi Ku Hsiang; Huang Shu Hsiang; Aguru; Chan Hsiang; Lignum Aloes; Chen Xiang; Ch'Ing Kuei Hsiang)
Brassica integrifolia
Brickellia veronicaefolia
Canscora diffusa
Cedrela mexicana
Correa alba
Corydalis ambigua (Yen Hu So; Hsuan Hu So; Ezo-Engosaku)
Cyperus rotundus (Boeai; So Ts'Ao; Hsiang Fu Tzu; Roekoet teki; Woeta; Teki; Mutha; Mustaka; Souchet; Musta; Topalak; Tage-tage; So Ken Chiu; Hsiang Fu; Mota; Hama-Suge; Muskezamin)
Dryobalanops aromatica (Camphora; Ts'Ang Lung Nao; Ni Ping P'Ien; Ping P'Ien; Pokok kapur burus (Baru campho; Kapur; Ch'Ing Ping P'Ien; P'O Lu Hsiang; Chin Chiao Nao; Kapurun; Bing Pian; Mei Hua P'Ien; Su Nao; Dryobalanops; Mi Nao)
Elettaria cardamomum (Kakule; Ts'Ao Kuo; Cardamom; Tou K'Ou; Pai Tou K'Ou; Krako)
Euphorbia tirucalli (Kayu urip; Tulang-tulang; Kayu patah tulang (Frac. wood); Mentulang; Milkbush; Paching tawa; Tikel balung; Pencil Tree)
Foeniculum vulgare (Adas landi; Hinojo; Adas pedas; Ama-Uikyo; Hsiao Hui Hsiang; Shbint; Fennel; L'Anis; Tzu Mu Lo; Kaneer Razbana; Raziyane; La Nuit; Comino; Hui Hsiang Chiu; Shamar; Adas londa; Tzu Mo; Rezene; Finocchio Forte; Shih Lo; Uikyo; Anis; Karasu-Uikyo; Anis Vert)
Hyoscyamus niger (Hunabra-So; Banotu; Banj Barry; Giusguiamo; Jusquiame; Hiyosu; Sukran; Altercum; Henbane,Black; Henbane; Black Henbane)
Leucosyke capitellata
Litchi chinensis (Li Chih Ho; Li Chih; Litchi; Li Chi Tzu; Reisi; Quenepe Chinois)
Parthenium hysterophorus (Escoba De Puerco; Baille Lame; Absynthe Batarde; Escoba Amarga; Friega Platos; Yerba Amarga; Absinthe Marron; Balai Amer; Feuilles Bouton; Escobita Amarga; Parthene Multifide)
Piper longum (Uzun Biber; Pi Po; Long Pepper; Pi P'O Mu; Pepper,Long)
Piper retrofractum (Javanese Long Pepper; Vahl; Chabe alas; Chabean; Chabe sula; Lada panjang (Long pepper); Longpepper,Java; Chabai jawa (Java long pepper))
Salvia miltiorrhiza (Wu Shen; Tan Shen; Dan Sen)
Santalum album (White Sandal; White Sandalwood; Chandani; Laki-laki; Ai nitoe; Haoe meni; T'An Hsiang; Chandana; Beyaz Santal; Chendana; Chan T'An; Chen T'An; White Santal; Sandelhout; Pai Chai T'An)
Tamarix articulata (Tamarisk)