Plant
Angelica glabra
Angelica sinensis (Dang Gui; Dan Gui)
Aster trinervius (Tzu Chu; Ban Lan Gen; Ma Lan)
Atractylis ovata (Shu Chiu; Ts'Ang Shu)
Atractylodes henryi
Boswellia glabra (Olibanum)
Bupleurum falcatum (Ch'Ai Hu; Misima-Saiko; Kyushu-Saiko)
Cinnamomum loureirii (Saigon Zimt; Saigon Cinnamon; Saigon Kaneel; Cinnamon; Chin Kio Kiu)
Citrus nobilis
Codonopsis pilosula (Dang Shen)
Codonopsis tangshen
Coix lacryma-jobi (Chi Shih; Hato-Mugi; I I Jen Chiu; Larmes De Job; Zyuzu-Dama; Gurlu; Hatomugi; Gavedhu; I Chu Tzu; Yokuinin; Lagrimas De San Pedro; T'U I Mi; Graines Chapelet; Tranengras; I I Jen; Kan Mi; Job'S Tear; Hui Hui Mi; Chieh Li; Yi Yi Ren)
Cyperus rotundus (So Ts'Ao; Tage-tage; Hsiang Fu; Hsiang Fu Tzu; Mota; Muskezamin; Boeai; Musta; Souchet; Topalak; So Ken Chiu; Mutha; Mustaka; Hama-Suge; Woeta; Roekoet teki; Teki)
Dioscorea bulbifera (Huang Yao Zi; Yam; Niga-Kashu)
Euchresta japonica (Miyama-Tobera; Shan Dou Gen)
Guaiacum officinale (Gaiac; Bois Saint; Gaiac Franc; Guayak Agaci; Lignum Vitae; Gaiac Officinel; Guaiacum)
Hedyotis diffusa (Bai Hua She She Cao)
Imperata cylindrica (Pai Mao; Lalang; Hilalang; Mao Chen; Mah Chow Kin; Tigaya; Alalang; Ilalang; Mao Ken; Bai Mao Gen; Kambengang; Alang-alang)
Isatis tinctoria (Tien Hua; Woad; Ban Lan Gen; Ch'Ing Tai)
Juglans regia (Nogal; Qoz; Hei T'Ao; Ceviz Agaci; Hu Tao; Jawiz; Joz; Hu T'Ao; Ch'Iang T'Ao; Guz)
Ligusticum acutilobum
Menispermum dauricum (Shan Dou Gen)
Nelumbo nucifera (Lotus,Blue; Hasu; Ho Lien Hua; Hsia; Hung Pai Lien Hua; Ou; Ou Fen; Lien; Ho Yeh; Lien Shih; Mi; Chieh Fen; I; Ti; Lotus Bean; Kaya; Lien Tzu; Han T'Ao; Lien Ou; Shih Lien Tzu; Ch'Ieh; Lien Tzu Hsin; Fu Ch'U; Lien I; Ho; Fo Tso Hsu; Lien Hua)
Paeonia albiflora (Bai Shao; Syakuyaku; Shao Yao; Chin Shao Yao)
Paeonia lactiflora (Bai Shao)
Phellodendron amurense (Kihada; T'An Huan; Hiroha-No-Kihada; Amur Cork Tree; Huang Po; Oba-No-Kihada; Po Mu; Miyama-Kihada)
Polystichum falcatum
Rheum officinale (Da Huang; Huang Liang; Chiang Chun; Ta Huang; Kelembak; Cin Ravendi; Medicinel Rhubarb)
Salvia miltiorrhiza (Dan Sen; Tan Shen; Wu Shen)
Scutellaria baicalensis (Baikal Skullcap; Huang Qin)
Scutellaria barbata (Ban Zhi Lian)
Sophora subprostrata (Shan Dou Gen)