Plant
Angelica glabra
Angelica sinensis (Dang Gui; Dan Gui)
Aster trinervius (Ma Lan; Tzu Chu; Ban Lan Gen)
Atractylis ovata (Ts'Ang Shu; Shu Chiu)
Atractylodes henryi
Boswellia glabra (Olibanum)
Bupleurum falcatum (Misima-Saiko; Ch'Ai Hu; Kyushu-Saiko)
Cinnamomum loureirii (Saigon Kaneel; Cinnamon; Saigon Cinnamon; Saigon Zimt; Chin Kio Kiu)
Citrus nobilis
Codonopsis pilosula (Dang Shen)
Codonopsis tangshen
Coix lacryma-jobi (Hatomugi; Lagrimas De San Pedro; Job'S Tear; Chieh Li; I Chu Tzu; Zyuzu-Dama; Gavedhu; Chi Shih; Yi Yi Ren; Kan Mi; Tranengras; Larmes De Job; Hato-Mugi; Gurlu; Hui Hui Mi; Yokuinin; I I Jen; Graines Chapelet; T'U I Mi; I I Jen Chiu)
Cyperus rotundus (Hsiang Fu; Hama-Suge; So Ken Chiu; So Ts'Ao; Mota; Boeai; Musta; Mutha; Woeta; Topalak; Teki; Tage-tage; Roekoet teki; Muskezamin; Mustaka; Hsiang Fu Tzu; Souchet)
Dioscorea bulbifera (Huang Yao Zi; Niga-Kashu; Yam)
Euchresta japonica (Shan Dou Gen; Miyama-Tobera)
Guaiacum officinale (Guayak Agaci; Gaiac Franc; Guaiacum; Gaiac Officinel; Bois Saint; Gaiac; Lignum Vitae)
Hedyotis diffusa (Bai Hua She She Cao)
Imperata cylindrica (Lalang; Mah Chow Kin; Kambengang; Tigaya; Mao Chen; Bai Mao Gen; Hilalang; Mao Ken; Alalang; Alang-alang; Pai Mao; Ilalang)
Isatis tinctoria (Tien Hua; Woad; Ban Lan Gen; Ch'Ing Tai)
Juglans regia (Ch'Iang T'Ao; Nogal; Hei T'Ao; Ceviz Agaci; Hu T'Ao; Qoz; Joz; Hu Tao; Jawiz; Guz)
Ligusticum acutilobum
Menispermum dauricum (Shan Dou Gen)
Nelumbo nucifera (Fu Ch'U; Kaya; Ch'Ieh; Ho; I; Chieh Fen; Mi; Hasu; Hung Pai Lien Hua; Lien Ou; Hsia; Lien Shih; Lien Tzu Hsin; Ho Lien Hua; Ho Yeh; Lotus,Blue; Ou; Lotus Bean; Lien I; Lien; Lien Tzu; Lien Hua; Ti; Fo Tso Hsu; Han T'Ao; Ou Fen; Shih Lien Tzu)
Paeonia albiflora (Shao Yao; Chin Shao Yao; Syakuyaku; Bai Shao)
Paeonia lactiflora (Bai Shao)
Phellodendron amurense (Kihada; Huang Po; Hiroha-No-Kihada; T'An Huan; Miyama-Kihada; Amur Cork Tree; Oba-No-Kihada; Po Mu)
Polystichum falcatum
Rheum officinale (Medicinel Rhubarb; Cin Ravendi; Da Huang; Huang Liang; Ta Huang; Chiang Chun; Kelembak)
Salvia miltiorrhiza (Tan Shen; Wu Shen; Dan Sen)
Scutellaria baicalensis (Baikal Skullcap; Huang Qin)
Scutellaria barbata (Ban Zhi Lian)
Sophora subprostrata (Shan Dou Gen)