Plant
Angelica glabra
Angelica sinensis (Dang Gui; Dan Gui)
Aster trinervius (Ma Lan; Ban Lan Gen; Tzu Chu)
Atractylis ovata (Shu Chiu; Ts'Ang Shu)
Atractylodes henryi
Boswellia glabra (Olibanum)
Bupleurum falcatum (Ch'Ai Hu; Misima-Saiko; Kyushu-Saiko)
Cinnamomum loureirii (Cinnamon; Saigon Zimt; Saigon Kaneel; Saigon Cinnamon; Chin Kio Kiu)
Citrus nobilis
Codonopsis pilosula (Dang Shen)
Codonopsis tangshen
Coix lacryma-jobi (Chi Shih; I I Jen Chiu; Chieh Li; Zyuzu-Dama; Hatomugi; Gavedhu; Yi Yi Ren; Hato-Mugi; Kan Mi; Yokuinin; I I Jen; Tranengras; Gurlu; Hui Hui Mi; Lagrimas De San Pedro; I Chu Tzu; Job'S Tear; Larmes De Job; Graines Chapelet; T'U I Mi)
Cyperus rotundus (Hsiang Fu; So Ts'Ao; Woeta; Boeai; Teki; Souchet; Hama-Suge; Mustaka; Tage-tage; Hsiang Fu Tzu; Mutha; So Ken Chiu; Muskezamin; Mota; Topalak; Roekoet teki; Musta)
Dioscorea bulbifera (Niga-Kashu; Yam; Huang Yao Zi)
Euchresta japonica (Miyama-Tobera; Shan Dou Gen)
Guaiacum officinale (Guayak Agaci; Gaiac Officinel; Lignum Vitae; Gaiac; Bois Saint; Gaiac Franc; Guaiacum)
Hedyotis diffusa (Bai Hua She She Cao)
Imperata cylindrica (Alalang; Pai Mao; Lalang; Tigaya; Ilalang; Kambengang; Mao Chen; Hilalang; Alang-alang; Mao Ken; Bai Mao Gen; Mah Chow Kin)
Isatis tinctoria (Ban Lan Gen; Ch'Ing Tai; Tien Hua; Woad)
Juglans regia (Guz; Nogal; Hei T'Ao; Joz; Hu Tao; Hu T'Ao; Qoz; Ceviz Agaci; Ch'Iang T'Ao; Jawiz)
Ligusticum acutilobum
Menispermum dauricum (Shan Dou Gen)
Nelumbo nucifera (Han T'Ao; Lotus Bean; Ho; Ho Yeh; Lien; Ou; Lien Shih; Lien Tzu; Hasu; Ch'Ieh; Kaya; Lien I; Ho Lien Hua; Hsia; Lotus,Blue; Lien Hua; Ti; Ou Fen; Lien Ou; Lien Tzu Hsin; Fu Ch'U; I; Shih Lien Tzu; Chieh Fen; Fo Tso Hsu; Mi; Hung Pai Lien Hua)
Paeonia albiflora (Shao Yao; Bai Shao; Chin Shao Yao; Syakuyaku)
Paeonia lactiflora (Bai Shao)
Phellodendron amurense (Po Mu; Oba-No-Kihada; Miyama-Kihada; Kihada; Hiroha-No-Kihada; Amur Cork Tree; Huang Po; T'An Huan)
Polystichum falcatum
Rheum officinale (Cin Ravendi; Da Huang; Chiang Chun; Ta Huang; Medicinel Rhubarb; Kelembak; Huang Liang)
Salvia miltiorrhiza (Tan Shen; Wu Shen; Dan Sen)
Scutellaria baicalensis (Huang Qin; Baikal Skullcap)
Scutellaria barbata (Ban Zhi Lian)
Sophora subprostrata (Shan Dou Gen)