Plant
Abutilon indicum (Kembang sore (Eve. expandng fl; Kemband sore (Eve. expandng fl)
Aeginetia japonica
Ailanthus altissima (Ch'U; Lisan At Tair; Niwa-Urusi; Gok Aghaji; Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken)
Allium odorum
Allium tuberosum (Chiu; Nira; Feng Pen)
Atylosia scarabaeoides
Boschniakia glabra
Boswellia carteri (Hsun Lu Hsiang; Mo Le Hsiang; Incienso; Tu Lu Hsiang; T'Ien Tse Hsiang; To Chia Lo Hsiang; Ju Hsiang; Male Incense; Kondor)
Cornus officinalis (Shu Suan Tsao; Shan Chu Yu; Jou Tsao; Sanshu)
Cuscuta chinensis
Dioscorea batatas
Elettaria cardamomum (Pai Tou K'Ou; Krako; Cardamom; Tou K'Ou; Ts'Ao Kuo; Kakule)
Euryale ferox (Chi T'Ou; Ch'Ien Shih)
Ficus pumila (Pi Li; Kuei Man T'Ou; Mu Lien; Sop; Mu Man T'Ou)
Ficus racemosa (Fig,Country)
Ficus religiosa (Tin Asnam; Pipola)
Holarrhena antidysenterica (Conessi Tree; Kalingaka; Vatsaka; Kurchi)
Melothria heterophylla
Michelia champaca (Kantil; Champak; Chempaka; Chen Po; Surabhi; Champac; Schampakka; Chepaka; Lochari; Ampac; Petjari; Champaca; Bongas Jampacca; Pechari; Champaga)
Nelumbo nelumbo (Bunga padam; Bunga telepok; Seroja; Teratai; Tarate; Padema)
Nelumbo nucifera (Lien Tzu Hsin; Kaya; Ho Lien Hua; Lotus,Blue; Ho Yeh; Hasu; Ou Fen; Ou; Lien Shih; Ch'Ieh; Lien Tzu; Fo Tso Hsu; Lotus Bean; Ho; Hsia; Lien I; Lien Ou; Ti; Lien Hua; Mi; Shih Lien Tzu; Hung Pai Lien Hua; Lien; Fu Ch'U; I; Chieh Fen; Han T'Ao)
Orobanche ammophyla (Jou Tsung Jung; Ts'Ao Tsung Jung; Lieh Tang)
Orobanche epithymum
Panax ginseng (Shen Lu; Shen Ts'Ao; Jen Shen Chiu; Ren Shen; Otane-Ninzin; Jen Shen)
Papaver somniferum (O Fang; Adormidero; Adormidera; O P'Ien; O Fu Jung; Opium; Ya P'Ien; Tengkoh; Poppy; Madat; Opium Poppy; Kheshkhash Abu Al Noum; Chandu; Gelinjik; Poppy,Opium; Yu Mi; Hashas)
Phelypaea salsa
Photinia serrulata (O-Kaname-Moti)
Plantago major (Ekur anjing (Dog tail); Arnoglossa; Daum sejumbok; Plantain; Sangkubah; Gechi Qulaghi; Llanten; Suri pandak; Tarkuz; Oba-Ko; Ch'E Ch'Ien; Sangka buwah; Wegerlich; Sembung otot; Lisan Al Hamal; Otot ototan; Sangkuwah; Sei Ohr Re; Meloh kiloh; Buyuk Sinirliot; Bazir Dam Bil; Llanten Mayor)
Polygala sibirica (Yuan Chih Jou; Yuan Chih; Yao Jao; Hsiao Ts'Ao)
Psoralea corylifolia (Pha Cot Chi; Cot Chu; P'O Ku Chih; Pu Ku Chih; Ku Tzu)
Ranunculus scleratus (Cloffing; Shui Chin; Crowfoot,Acrid; K'U Chin; Ti Shen; Shih Lung Jui)
Rhus semialata (Yen Fu Tzu; Fu Yang; Fu Mu)
Rosa laevigana
Rosa laevigata (Chin Ying Tsu; Naniwa-Ibara)
Styrax benzoin (Shui An Hsi Hsiang; Asilbent; Benzoin; Ansokko-No-Ki; An Hsi Hsiang; Ch'U Pei Hsiang; Kemenyan; An Hsi Yu; Gum Benzoin)
Themeda gigantea
Tribulus terrestris (Chi Li; Tzu; Chih Hsing; Kon Jarah; Hasach; Tu Chi Li; Gotub; Gokshura; Sha Yuan Chi Li; Abrojo; Ji Li; Pai Chi Li)
Tricholepis glaberrimum (Brahmadandi; Mitabid)
Zanthoxylum piperitum (Nan Chiao; Yama-Asakura-Zansho; Asakura-Zansho; Ch'Uan Chiao; Shu Chiao; Chiao Mu)