Plant
Abutilon indicum (Kemband sore (Eve. expandng fl; Kembang sore (Eve. expandng fl)
Aeginetia japonica
Ailanthus altissima (Niwa-Urusi; Ch'U; Lisan At Tair; Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken; Gok Aghaji)
Allium odorum
Allium tuberosum (Chiu; Feng Pen; Nira)
Atylosia scarabaeoides
Boschniakia glabra
Boswellia carteri (To Chia Lo Hsiang; Tu Lu Hsiang; T'Ien Tse Hsiang; Male Incense; Ju Hsiang; Hsun Lu Hsiang; Incienso; Mo Le Hsiang; Kondor)
Cornus officinalis (Shan Chu Yu; Jou Tsao; Sanshu; Shu Suan Tsao)
Cuscuta chinensis
Dioscorea batatas
Elettaria cardamomum (Pai Tou K'Ou; Cardamom; Tou K'Ou; Ts'Ao Kuo; Krako; Kakule)
Euryale ferox (Ch'Ien Shih; Chi T'Ou)
Ficus pumila (Pi Li; Mu Lien; Kuei Man T'Ou; Sop; Mu Man T'Ou)
Ficus racemosa (Fig,Country)
Ficus religiosa (Pipola; Tin Asnam)
Holarrhena antidysenterica (Kurchi; Vatsaka; Kalingaka; Conessi Tree)
Melothria heterophylla
Michelia champaca (Champac; Petjari; Ampac; Champak; Chempaka; Schampakka; Champaca; Chepaka; Champaga; Bongas Jampacca; Chen Po; Pechari; Lochari; Kantil; Surabhi)
Nelumbo nelumbo (Tarate; Bunga padam; Seroja; Teratai; Padema; Bunga telepok)
Nelumbo nucifera (Lotus Bean; Fo Tso Hsu; Lien; Ho Yeh; Hasu; Chieh Fen; Lien Ou; Lien Shih; Lien Hua; Lotus,Blue; Lien Tzu Hsin; Hung Pai Lien Hua; I; Lien I; Ou Fen; Ou; Mi; Ti; Fu Ch'U; Hsia; Han T'Ao; Ho Lien Hua; Ch'Ieh; Kaya; Lien Tzu; Shih Lien Tzu; Ho)
Orobanche ammophyla (Ts'Ao Tsung Jung; Jou Tsung Jung; Lieh Tang)
Orobanche epithymum
Panax ginseng (Shen Lu; Ren Shen; Otane-Ninzin; Jen Shen Chiu; Jen Shen; Shen Ts'Ao)
Papaver somniferum (Opium; Hashas; Poppy; Adormidera; O Fu Jung; Madat; Tengkoh; Yu Mi; Gelinjik; Kheshkhash Abu Al Noum; Poppy,Opium; Adormidero; Ya P'Ien; Chandu; O P'Ien; O Fang; Opium Poppy)
Phelypaea salsa
Photinia serrulata (O-Kaname-Moti)
Plantago major (Llanten; Ekur anjing (Dog tail); Ch'E Ch'Ien; Wegerlich; Buyuk Sinirliot; Sangkubah; Sangka buwah; Llanten Mayor; Arnoglossa; Plantain; Oba-Ko; Bazir Dam Bil; Suri pandak; Meloh kiloh; Tarkuz; Sangkuwah; Daum sejumbok; Gechi Qulaghi; Sembung otot; Sei Ohr Re; Otot ototan; Lisan Al Hamal)
Polygala sibirica (Yuan Chih Jou; Yao Jao; Hsiao Ts'Ao; Yuan Chih)
Psoralea corylifolia (Ku Tzu; Pu Ku Chih; Cot Chu; Pha Cot Chi; P'O Ku Chih)
Ranunculus scleratus (Shih Lung Jui; Cloffing; Ti Shen; Shui Chin; Crowfoot,Acrid; K'U Chin)
Rhus semialata (Fu Yang; Yen Fu Tzu; Fu Mu)
Rosa laevigana
Rosa laevigata (Naniwa-Ibara; Chin Ying Tsu)
Styrax benzoin (An Hsi Yu; An Hsi Hsiang; Kemenyan; Asilbent; Ch'U Pei Hsiang; Benzoin; Ansokko-No-Ki; Gum Benzoin; Shui An Hsi Hsiang)
Themeda gigantea
Tribulus terrestris (Gokshura; Tzu; Abrojo; Kon Jarah; Hasach; Tu Chi Li; Chih Hsing; Pai Chi Li; Sha Yuan Chi Li; Ji Li; Gotub; Chi Li)
Tricholepis glaberrimum (Mitabid; Brahmadandi)
Zanthoxylum piperitum (Yama-Asakura-Zansho; Nan Chiao; Ch'Uan Chiao; Asakura-Zansho; Shu Chiao; Chiao Mu)