Plant
Abutilon indicum (Kemband sore (Eve. expandng fl; Kembang sore (Eve. expandng fl)
Aeginetia japonica
Ailanthus altissima (Gok Aghaji; Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken; Lisan At Tair; Ch'U; Niwa-Urusi)
Allium odorum
Allium tuberosum (Chiu; Nira; Feng Pen)
Atylosia scarabaeoides
Boschniakia glabra
Boswellia carteri (Kondor; Incienso; Mo Le Hsiang; Male Incense; T'Ien Tse Hsiang; To Chia Lo Hsiang; Hsun Lu Hsiang; Ju Hsiang; Tu Lu Hsiang)
Cornus officinalis (Jou Tsao; Sanshu; Shu Suan Tsao; Shan Chu Yu)
Cuscuta chinensis
Dioscorea batatas
Elettaria cardamomum (Kakule; Pai Tou K'Ou; Tou K'Ou; Ts'Ao Kuo; Cardamom; Krako)
Euryale ferox (Ch'Ien Shih; Chi T'Ou)
Ficus pumila (Mu Lien; Kuei Man T'Ou; Sop; Mu Man T'Ou; Pi Li)
Ficus racemosa (Fig,Country)
Ficus religiosa (Pipola; Tin Asnam)
Holarrhena antidysenterica (Kalingaka; Vatsaka; Kurchi; Conessi Tree)
Melothria heterophylla
Michelia champaca (Pechari; Kantil; Petjari; Champac; Champaca; Chepaka; Schampakka; Chempaka; Surabhi; Lochari; Ampac; Champaga; Bongas Jampacca; Chen Po; Champak)
Nelumbo nelumbo (Padema; Bunga padam; Seroja; Teratai; Tarate; Bunga telepok)
Nelumbo nucifera (Hsia; Ou; Shih Lien Tzu; Lien I; Lien Ou; Lien Hua; Lien Tzu Hsin; Lotus Bean; Lien; Ti; Mi; I; Ho Lien Hua; Hung Pai Lien Hua; Fo Tso Hsu; Hasu; Kaya; Lien Tzu; Han T'Ao; Ho Yeh; Chieh Fen; Lotus,Blue; Fu Ch'U; Ch'Ieh; Ou Fen; Ho; Lien Shih)
Orobanche ammophyla (Lieh Tang; Jou Tsung Jung; Ts'Ao Tsung Jung)
Orobanche epithymum
Panax ginseng (Shen Ts'Ao; Jen Shen Chiu; Shen Lu; Otane-Ninzin; Ren Shen; Jen Shen)
Papaver somniferum (Poppy; Adormidera; Opium Poppy; O Fu Jung; Opium; Chandu; Ya P'Ien; Yu Mi; Tengkoh; Gelinjik; Kheshkhash Abu Al Noum; Madat; O P'Ien; Adormidero; O Fang; Poppy,Opium; Hashas)
Phelypaea salsa
Photinia serrulata (O-Kaname-Moti)
Plantago major (Suri pandak; Ch'E Ch'Ien; Gechi Qulaghi; Sei Ohr Re; Llanten Mayor; Arnoglossa; Meloh kiloh; Plantain; Oba-Ko; Sembung otot; Otot ototan; Wegerlich; Sangkubah; Bazir Dam Bil; Lisan Al Hamal; Daum sejumbok; Sangkuwah; Tarkuz; Buyuk Sinirliot; Llanten; Sangka buwah; Ekur anjing (Dog tail))
Polygala sibirica (Hsiao Ts'Ao; Yuan Chih; Yao Jao; Yuan Chih Jou)
Psoralea corylifolia (Pha Cot Chi; Cot Chu; Ku Tzu; P'O Ku Chih; Pu Ku Chih)
Ranunculus scleratus (Shui Chin; Cloffing; K'U Chin; Shih Lung Jui; Crowfoot,Acrid; Ti Shen)
Rhus semialata (Fu Mu; Yen Fu Tzu; Fu Yang)
Rosa laevigana
Rosa laevigata (Naniwa-Ibara; Chin Ying Tsu)
Styrax benzoin (Ansokko-No-Ki; Benzoin; Kemenyan; Shui An Hsi Hsiang; Asilbent; An Hsi Hsiang; Gum Benzoin; Ch'U Pei Hsiang; An Hsi Yu)
Themeda gigantea
Tribulus terrestris (Sha Yuan Chi Li; Abrojo; Tu Chi Li; Hasach; Kon Jarah; Tzu; Gokshura; Chih Hsing; Chi Li; Ji Li; Gotub; Pai Chi Li)
Tricholepis glaberrimum (Mitabid; Brahmadandi)
Zanthoxylum piperitum (Yama-Asakura-Zansho; Shu Chiao; Chiao Mu; Asakura-Zansho; Ch'Uan Chiao; Nan Chiao)