Plant
Abutilon indicum (Kemband sore (Eve. expandng fl; Kembang sore (Eve. expandng fl)
Aeginetia japonica
Ailanthus altissima (Niwa-Urusi; Lisan At Tair; Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken; Gok Aghaji; Ch'U)
Allium odorum
Allium tuberosum (Chiu; Nira; Feng Pen)
Atylosia scarabaeoides
Boschniakia glabra
Boswellia carteri (Mo Le Hsiang; Hsun Lu Hsiang; Tu Lu Hsiang; Kondor; Male Incense; Ju Hsiang; T'Ien Tse Hsiang; To Chia Lo Hsiang; Incienso)
Cornus officinalis (Jou Tsao; Shan Chu Yu; Sanshu; Shu Suan Tsao)
Cuscuta chinensis
Dioscorea batatas
Elettaria cardamomum (Pai Tou K'Ou; Tou K'Ou; Krako; Ts'Ao Kuo; Cardamom; Kakule)
Euryale ferox (Chi T'Ou; Ch'Ien Shih)
Ficus pumila (Pi Li; Kuei Man T'Ou; Mu Man T'Ou; Mu Lien; Sop)
Ficus racemosa (Fig,Country)
Ficus religiosa (Pipola; Tin Asnam)
Holarrhena antidysenterica (Conessi Tree; Kalingaka; Vatsaka; Kurchi)
Melothria heterophylla
Michelia champaca (Champaga; Bongas Jampacca; Schampakka; Chepaka; Lochari; Pechari; Champac; Chen Po; Petjari; Chempaka; Surabhi; Ampac; Champaca; Champak; Kantil)
Nelumbo nelumbo (Seroja; Padema; Bunga telepok; Teratai; Bunga padam; Tarate)
Nelumbo nucifera (Han T'Ao; Ch'Ieh; Lien I; Lotus Bean; Lien Shih; Ho Lien Hua; Lien Tzu; Mi; Ho Yeh; Lotus,Blue; Hsia; Ou; Lien Ou; Ou Fen; Lien; Lien Tzu Hsin; Chieh Fen; Ho; Hung Pai Lien Hua; Hasu; Shih Lien Tzu; Lien Hua; Kaya; Fu Ch'U; I; Ti; Fo Tso Hsu)
Orobanche ammophyla (Lieh Tang; Jou Tsung Jung; Ts'Ao Tsung Jung)
Orobanche epithymum
Panax ginseng (Ren Shen; Shen Ts'Ao; Jen Shen Chiu; Shen Lu; Otane-Ninzin; Jen Shen)
Papaver somniferum (Ya P'Ien; Gelinjik; Yu Mi; O Fang; Poppy,Opium; Opium; Adormidero; Opium Poppy; Adormidera; O Fu Jung; Chandu; Hashas; Madat; Tengkoh; O P'Ien; Kheshkhash Abu Al Noum; Poppy)
Phelypaea salsa
Photinia serrulata (O-Kaname-Moti)
Plantago major (Bazir Dam Bil; Lisan Al Hamal; Otot ototan; Llanten; Meloh kiloh; Tarkuz; Suri pandak; Llanten Mayor; Sei Ohr Re; Ekur anjing (Dog tail); Gechi Qulaghi; Wegerlich; Sembung otot; Arnoglossa; Plantain; Ch'E Ch'Ien; Sangkubah; Buyuk Sinirliot; Daum sejumbok; Oba-Ko; Sangka buwah; Sangkuwah)
Polygala sibirica (Yuan Chih; Hsiao Ts'Ao; Yao Jao; Yuan Chih Jou)
Psoralea corylifolia (Ku Tzu; Pha Cot Chi; Pu Ku Chih; Cot Chu; P'O Ku Chih)
Ranunculus scleratus (Cloffing; Shih Lung Jui; Ti Shen; Shui Chin; Crowfoot,Acrid; K'U Chin)
Rhus semialata (Yen Fu Tzu; Fu Yang; Fu Mu)
Rosa laevigana
Rosa laevigata (Naniwa-Ibara; Chin Ying Tsu)
Styrax benzoin (Shui An Hsi Hsiang; Ch'U Pei Hsiang; Gum Benzoin; Benzoin; Kemenyan; Asilbent; Ansokko-No-Ki; An Hsi Yu; An Hsi Hsiang)
Themeda gigantea
Tribulus terrestris (Pai Chi Li; Hasach; Abrojo; Gotub; Gokshura; Sha Yuan Chi Li; Kon Jarah; Ji Li; Chih Hsing; Tzu; Tu Chi Li; Chi Li)
Tricholepis glaberrimum (Brahmadandi; Mitabid)
Zanthoxylum piperitum (Asakura-Zansho; Ch'Uan Chiao; Chiao Mu; Nan Chiao; Shu Chiao; Yama-Asakura-Zansho)