Plant
Alisma plantago (Chi Hsieh; Cobandudugu; Yu; Tse Hsieh; Ku Hsieh; Yu Sun; Hsieh; Shui Hsieh; Mang Yu)
Cannabis sativa (Mariguana; Huo Ma; Qunnab; Ganja; Tchene; Han Ma; Canamo Indio; Canamo; Ma Jen Chiu; Hint Keneviri; Ta Ma; Hemp,Indian; Bangue; Hemp; Huang Ma; Ma Fen; Kenevir; Bhang)
Catharanthus roseus (Periwinkle; A'In Al Bazzun; Libertine; Chawa Pshila; Fleur Des Meres; Madagascar Periwinkle; Fleurs Des Roches; Rattanjot; Dominica; Mujer Vegana; Coneja; Flor Boba; Catalana; Soldier'S Palm; Adorna Patio; Gezayir Benefshesi; Cangrejera)
Clematis montana
Cornus officinalis (Shu Suan Tsao; Jou Tsao; Shan Chu Yu; Sanshu)
Cuscuta chinensis
Dioscorea sativa (Ch'Uan Pei Hsieh)
Dipsacus japonicus (Hsu Tuan; Ch'Uan Hsu Tuan)
Eucommia ulmoides (Tu Chung; Mien Ya; Totyu; Mu Mien)
Euryale ferox (Chi T'Ou; Ch'Ien Shih)
Grifolia umbellata
Hocquartia manshuriensis
Lycopus lucidus (Tse Lan; Siro-Ne)
Magnolia hypoleuca (Hou P'O; Chu Che; Fou Lan Lo Le)
Monochasma savatieri (Lu Jung Chiu)
Morinda officinalis
Paeonia albiflora (Bai Shao; Shao Yao; Chin Shao Yao; Syakuyaku)
Panax ginseng (Jen Shen Chiu; Shen Ts'Ao; Ren Shen; Otane-Ninzin; Shen Lu; Jen Shen)
Peucedanum japonicum (Ganti; Fang K'Uei)
Plantago asiatica (Oba-Ko)
Psoralea corylifolia (Cot Chu; Ku Tzu; Pu Ku Chih; Pha Cot Chi; P'O Ku Chih)
Rhus aromatica (Fragrant Sumach; Kokulu Sumak Agaci)
Rosa laevigata (Naniwa-Ibara; Chin Ying Tsu)
Rosa multiflora (No-Ibara; Ch'Iang Wei; Ying Shih; Fo Chien Hsiao; Ch'Iang Mi)
Trichosanthes multiloba (T'Ien Hua Fen; Qua Lau; Pai Yao; Kuo Lou; Kua Lou)
Vigna unguiculata (Chiang Tou; Pois Inconnu)
Zanthoxylum piperitum (Chiao Mu; Ch'Uan Chiao; Nan Chiao; Yama-Asakura-Zansho; Asakura-Zansho; Shu Chiao)
Zingiber nigrum