Data Views

Plants (>= 1 Chemical): 1329
  CSV  Excel  PDF

Previous12345678910..67Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant # Chemicals Total PPM
Alnus rugosa 1
Alnus rubra 1
Alnus nepalensis 1
Alnus maximowiczii 1
Alnus glutinosa Black Alder 2
Alnus crispa 1
Alocasia macrorrhiza Giant Taro 1
Aloe vera Bitter Aloes; Aloe 2
Aloysia citrodora Lemon Verbena 10 3206.00
Alphitonia whitei 1
Alphitonia petriei 1
Alphitonia macrocarpa 1
Alphitonia excelsa 1
Alpinia officinarum Lesser Galangal; Chinese Ginger 4 800.00
Alpinia galanga Siamese Ginger; Greater Galangal; Languas 10 24000.00
Alstonia scholaris 1
Althaea officinalis White Mallow; Marshmallow 4
Alyxia levinei 1
Amanoa oblongifolia 1
Amaranthus spinosus Spiny pigweed 2