Data Views

Plants (>= 1 Chemical): 267
  CSV  Excel  PDF

Previous12345678910..14Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant # Chemicals Total PPM
Elettaria cardamomum Cardamom 2 2910.00
Elsholtzia polystachya Bush Mint 1
Elsholtzia pilosa Hairy Mint Shrub 2
Elsholtzia nipponica Hsiang Ju 1
Elsholtzia eriostachya 'Dwarf' Bush Mint 2
Elsholtzia cristata Furan Chemotype 1
Eucalyptus viridis 2
Eucalyptus tetraptera 1
Eucalyptus stoatei 1
Eucalyptus sparsa 2
Eucalyptus porosa 2
Eucalyptus populnea 2
Eucalyptus odorata 2
Eucalyptus ochrophloia 2
Eucalyptus melanophloia 2
Eucalyptus leucoxylon 2
Eucalyptus largisparsa 2
Eucalyptus lansdowneana 2
Eucalyptus intertexta 2
Eucalyptus incrassata 1